โควิด-19 ยังไม่หาย โรคไข้เลือดออกซ้ำ!!

โรคไข้เลือดออก รูปภาพการเร่งฉีดพ่นกำจัดยุงลาย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่าสถานการณ์ โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง คือ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ปีนี้นับว่ามีอัตราผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจากการรายงานผลสำรวจ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 18 เมษายน 2563 พบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วย สูงที่สุด คือ จ.นครราชสีมา จำนวน 737 ราย  คิดเป็น 27.92 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จ.ชัยภูมิ จำนวน 223 ราย คิดเป็น 19.57 ต่อประชากรแสนคน จ.บุรีรัมย์ จำนวน 143 ราย คิดเป็น 8.98 ต่อประชากรแสนคน และ จ.สุรินทร์ จำนวน 96 ราย คิดเป็น 6.87 ต่อประชากรแสนคน

เมื่อจำแนกอัตราผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก ในระดับอำเภอ พบว่าอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออก สูงที่สุด คือ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา จำนวน 73 ราย เสียชีวิต 1 ราย รองลงมา อ.โนนสูง จำนวน 70 ราย และ อ.โชคชัย จำนวน 48 ราย ทั้งนี้กลุ่มที่ป่วยมากที่สุด จะเป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมา 5-9 ปี และ 15-24 ปี ตามลำดับ ดังนั้นทางสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา จึงให้ข้อแนะนำในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกไว้ 4 ข้อ คือ

1.เฝ้าระวังผู้ป่วยโดยเฉพาะเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กและกลุ่มนักเรียน ถ้าพบจะต้องสอบสวนโรคเฉพาะรายทุกราย และดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

2.ควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้าน

3.ประชาสัมพันธ์มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค และ 5 ป. 1 ข. ในการควบคุมโรค

4.สร้างความเข้าใจในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านตนเอง ครอบครัวตนเอง คนในครอบครัวต้องเป็นผู้ดูแลกันเองเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไข้เลือดออกระบาด เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้

โรคไข้เลือดออก รูปภาพมาตรการ 3 เก็บ ช่วยป้องกัน 3 โรค
มาตรการ 3 เก็บ ช่วยป้องกัน 3 โรค

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.interguardias.com

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *