ความสำคัญของการตลาด ที่คุณต้องรู้ MARKETING

รับปรึกษาการตลาด

ความสำคัญของการตลาด การตลาดมีบทบาท สำคัญต่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต และยกระดับ ความเป็นอยู่ ของมนุษย์ ในสังคม ทำให้เกิดการ พึ่งพาอาศัยกัน อย่างเป็นระบบ ในสังคมมนุษย์ แต่ละคน

สามารถประกอบ อาชีพที่ ตนเองถนัด และได้ใช้ความรู้ความสามารถ ของแต่ละบุคคลได้ อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ และการตลาด มีบทบาท อย่างใหญ่หลวง ต่อความเจริญเติบโต และพัฒนาการ ทางเศรษฐกิจ ของ ประเทศ รับปรึกษาการตลาด

เนื่องจากการตลาด เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และพัฒนาหาสิ่งแปลกใหม่ มาสนองความ ต้องการของตลาด และสังคม ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาส เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการได้หลายทาง และผลิตภัณฑ์ที่สามารถ ตอบสนองความต้องการ

สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้บริโภค จึงมีผลทำให้เกิด การจ้างงาน เกิดรายได้กับแรงงาน และธุรกิจ ทำให้ประชาชน มีกำลังการซื้อ และสามารถสนอง ความต้องการ ในการบริโภค ซึ่งทำให้ มาตรฐาน การครองชีพของบุคคล ในสังคมมีระดับสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น

ความสำคัญของการตลาด ที่คุณต้องรู้ MARKETING

The importance of marketing Marketing plays a role It is important for improving the quality of life

and enhancing the well-being of human beings in society. Systematically in each human society Able to work in their own professions and use their knowledge and skills Of individual Their full potential

and marketing plays a huge role. For growth And economic development of the country Due to marketing It is a catalyst for research.

And develop new things to meet the needs of the market and society Giving consumers a chance Choose a product In many ways And products that can Meet the needs

Create satisfaction for consumers It has resulted in employment, labor and business income, giving people the purchasing power. And can meet Consumption requirements, which make a person’s standard of living In society has a higher level And have a better quality of life

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *